logo
logo

Remko Koopman

Remko Koopman

In 1992 ben ik van start gegaan als cao onderhandelaar bij een vakbond. In deze jaren als cao-onderhandelaar heb ik veel ervaring opgedaan met arbeids-voorwaardelijke vraagstukken.

Toch werd het in 2007 tijd voor een andere loopbaan: Na afronding van de Grotius specialisatie-opleiding arbeidsrecht ben ik in 2007 advocaat geworden bij een middelgroot kantoor in Den Haag.

Omdat ik uitsluitend wilde gaan richten op arbeidsrecht en ambtenarenrecht heb in 2014 mijn eigen advocatenkantoor opgericht.

In 2018 heb ik mijn oude vak als cao onderhandelaar weer opgepakt. Deze keer aan werkgeverszijde bij Jeugdzorg Nederland. Daarnaast blijf ik als jurist (dus niet meer als advocaat) actief voor mijn vaste klanten en blijf ik vertrouwenspersoon bij de Universiteit van Amsterdam waar ik bemiddel in arbeidsconflicten.

Voordat ik in 2007 advocaat werd vervulde hij diverse HR en juridische functies. Zo was hij arbeidsjurist bij  universiteiten en HBO-instellingen.

Omdat juridische oplossingen in het arbeidsrecht niet altijd de meest optimale of gewenste oplossingen zijn, heb ik   een mediation opleiding en een specialisatieopleiding tot arbeidsmediator bij het gerenommeerde ADR Instituut afgerond. Ik ben in staat conflicten op de werkvloer op de meest optimale wijze op te lossen, hetzij door mediation hetzij door inzet van zijn juridische expertise. Uitgangspunt is arbeidsrechtelijke kwesties zoveel mogelijk in der minne op te lossen.