logo
logo

Mediation en conflictbemiddeling bij een arbeidsconflict

Bij mediation helpt een onpartijdige mediator partijen om zelf tot een door hen gedragen oplossing te komen. De conflictbemiddelaar is meer sturend en geeft daarnaast ook inhoudelijk advies. Het is daarbij belangrijk om ook kennis te hebben van het complexe arbeids- en ambtenarenrecht. Remko Koopman combineert kennis van zaken met een pragmatische aanpak.

Hoe werken mediation en conflictbemiddeling?
Een mediator helpt mensen om weer met elkaar in gesprek te komen. Samen met partijen zoekt de mediator naar de onderliggende belangen, en vandaar uit naar toekomstgerichte oplossingen –
uiteraard met oog voor ieders belangen. De mediator geeft echter geen advies. In de rol als conflictbemiddelaar is er sprake van een meer sturende rol en geeft Remko Koopman ook inhoudelijk advies aan partijen en wijst hen op de consequenties van hun keuzes.

Na een mediation of conflictbemiddeling zijn de verhoudingen tussen partijen vaak aanzienlijk
verbeterd. Ook als de uitkomst is dat het beter is dat partijen afscheid nemen.

Voordelen van mediation en conflictbemiddeling bij een arbeidsconflict
• Mediation en conflictbemiddeling zijn vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure.
Vaak zijn een paar sessies voldoende.
• Het arbeidsrecht eist dat de werkgever er alles aan doet om een verstoorde arbeidsrelatie
weer te normaliseren.

De verstoorde arbeidsrelaties onder de WWZ
Het ontslagdossier over de verstoorde verhouding moet het ontslag volledig kunnen dragen. De kantonrechter verwacht dat in voldoende mate blijkt dat de werkgever zich daadwerkelijk heeft ingespannen om de verstoorde relatie op te lossen en dat de verstoring onherstelbaar is. Ook moet uit het dossier blijken dat herplaatsing feitelijk niet meer mogelijk is.

Mediation en conflictbemiddeling zijn uitstekende hulpmiddelen om het conflict daadwerkelijk op te lossen, en als dat niet is gelukt, blijkt in de praktijk dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst eerder zal ontbinden na een serieuze maar mislukte mediation.

Zieke werknemers
Verstoorde arbeidsverhoudingen zijn niet alleen een bron van onrust maar leidt ook vaak tot uitval van de werknemer. De juridisering van het arbeidsconflict brengt vaak met zich mee dat partijen zich ingraven en er feitelijk geen oplossing tot stand komt. Mediation en conflictbemiddeling zijn een uitstekende hulpmiddelen om de verstoorde verhouding weer “vlot” te trekken.

Wanneer is een zaak geschikt voor arbeidsmediation of bemiddeling?
Voor succesvolle mediation of bemiddeling is het essentieel dat alle partijen bereid zijn te zoeken naar oplossingen. Mediation is vooral geschikt als er emotionele en relationele factoren spelen en/of er sprake is van communicatiestoornissen.

Mediation is niet geschikt als een conflict al geëscaleerd is. En ook niet bij een zakelijk verschil van mening, bijvoorbeeld over de uitleg van regelgeving, of als partijen behoefte hebben aan een principiële uitspraak.

Welke vorm van begeleiding u ook kiest, u kunt rekenen op mijn volledige inzet en een zo pragmatisch mogelijke oplossing van het arbeidsconflict.

Uitgebreide informatie over mijn werk als mediator vindt u op www.aanzeemediation.nl >>

Neem direct contact op >>

fotografie: Monique Kooijmans