logo
logo

Gabriëlla Buisman

Gabriëlla Buisman

Gabriëlla is in januari 2018 in het kader van haar master arbeidsrecht als stagiaire begonnen bij Arbeidsrecht aan Zee.

Na haar studie middeleeuwse geschiedenis is Gabriëlla bij de Universiteit van Amsterdam gaan werken in verschillende functies. Vanwege haar belangstelling voor arbeidsrechtelijke  en arbeidsvoorwaardelijke kwesties participeert Gabriëlla in verschillende medezeggenschapsorganen. Als  voormalig voorzitter van het Lokaal Overleg  was zij nauw betrokken bij de onderhandelingen over de lokale uitwerking van de CAO Nederlandse Universiteiten. Mede daardoor heeft  zij veel kennis van en ervaring met  het ambtenarenrecht en arbeidsvoorwaardenvorming in het universitair onderwijs. Gabriella is lid van de Commissie duurzame inzetbaarheid  aan de UvA. UvA medewerkers kunnen bij deze commissie terecht voor een bindend advies wanneer een aanvraag voor studie of scholing is afgewezen.

Zij weet als geen ander hoe vertegenwoordigers van medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad MR GMR en GO ) denken en kan daarom gedegen advies geven rond medezeggenschap vraagstukken.