logo
logo

Arbeidsconflict oplossen? Juridische hulp en mediation.

18 jul 2018

Compensatie transitievergoeding na ontslag wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid

Ook bij een dienstverband dat eindig vanwege langdurige ziekte moet de werkgever transitievergoeding betalen. Dit is zelfs zo als duidelijk is dat de werknemer nooit meer kan re-integreren. Veel werkgevers vinden dit niet terecht. Men heeft al twee jaar, en soms langer salaris doorbetaald. Inmiddels is er een wet aangenomen die het mogelijk maakt o de kosten van de transitievergeoing te verhalen op het UWV. Dit kan vanaf 1 april (geen grap) 2020 indiende arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het feit […]

19 feb 2018

Geen ambtenaren meer in het onderwijs!

OCW houdt een Internetconsultatie https://www.internetconsultatie.nl/normaliseringonderwijs over de aanpassingen van de onderwijswetten die noodzakelijk zijn om de overstap naar het reguliere arbeidsrecht te maken. Het openbaar onderwijs gaat in de nabije toekomst namelijk overstapen naar het reguliere arbeidsrecht. Leraren en ondersteunend personeel zijn dan geen ambtenaar meer. Overig personeel in dienst van de overheid (bijvoorbeeld het Rijk of een gemeente) blijft ambtenaar op grond van de Ambtenarenwet 2017 maar krijgt wel een arbeidsovereenkomst. Op 8 november 2016 is het initiatiefwetsvoorstel normalisering […]

13 feb 2018

Workshop normalisatie in het openbaar onderwijs 12 april en 16 mei

Een nieuw arbeidsrecht in het openbaar onderwijs Per 2020 gaat het ambtenarenrecht over naar het reguliere arbeidsrecht. Dit lijkt ver weg maar er moet veel gebeuren. Wat gaat er veranderen? Wat betekent dat voor uw organisatie? Wat moet u doen? Mr Remko Koopman (advocaat en mediator arbeids – en ambtenarenrecht) en Gabriëlla Buisman (juridisch beleidsmedewerker) van Koopman Advocatuur & Mediation gaan u wegwijs maken! Waarom deelnemen Na de workshop hebben deelnemers een globaal beeld van de belangrijkste wijzigingen. Tijdens de […]

17 apr 2017

Beëindiging van de arbeidsrelatie wegens disfunctioneren vergeet de herplaatsingsverplichting niet!

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het arbeidsrecht drastisch gewijzigd. Eén van de essentiële punten is dat ontslag alleen nog maar mogelijk is op limitatief in de wet omschreven gronden. Het sinds 1 juli geldende ontslagrecht kent de hoofdregel dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan beëindigen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. Dat klinkt eenvoudig maar is het in de praktijk toch niet. In de visie van de minister […]

01 mrt 2017

De verstoorde arbeidsverhouding en de WWZ

Verstoorde arbeidsverhoudingen hoe kom ik er van af? In (arbeidsconflicten kunnen de spanningen en emoties hoog oplopen. Hierdoor houden partijen vaak vast aan hun standpunten waardoor het conflict steeds verder escaleert. De verstoorde verhouding is niet allen een belasting voor de werkgever en werknemer in kwestie, ook de rest van de organisatie heeft te lijden onder het conflict Verstoorde arbeidsverhoudingen zijn niet alleen een bron van onrust maar leiden ook vaak tot uitval van de werknemer. In deze bijdrage ga […]

16 feb 2017
18 feb 2016

Ontslag wegens disfunctioneren onder de WWZ

Het verbeterplan en coaching van groot belang In het nieuwe ontslagrecht is een goed onderbouwd dossier en een volledig waargemaakte ontslagrond essentieel. Daarnaast is een goed verbeterplan voor de disfunctionerende werknemer van groot belang, evenals coaching voordat ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren kan worden bereikt. Eerst nog even terug naar het “oude” ontslagrecht. Onder het oude ontslagrecht van voor 1 juli 2015 kon de werkgever kiezen voor de ontslagroute via het UWV of de ontslagroute via ontbinding van de […]

08 apr 2015

Voorkom 2x claimen onder WWZ

In het huidige arbeidsrecht worden de meeste ontslagzaken geschikt. In het nieuwe recht dat vanaf 1 juli 2015 gaat gelden zal dit niet anders zijn. Procederen is duur, duurt lang en men loopt ook nog een risico veroordeeld te worden in de kosten. Bij arbeidsrechtelijke kwesties is het voor beide partijen vaak zinvol de strijdbijl te begraven en te komen tot een minnelijke regeling. Procederen duurt lang en is vaak kostbaar. Bij een schikking weet je waar je aan toe […]

04 nov 2014

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Wijzigingen per 1 januari 2015 Het is iedere werkgever of P&O adviseur inmiddels wel bekend: de Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen. Het op 29 november 2013 ingediende wetsvoorstel is niet minder dan in zeven maanden tijd door zowel de Eerste als de Tweede Kamer aangenomen. Inmiddels zijn de wetteksten aangepast en zijn de definitieve teksten beschikbaar. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2014-216. Het is een van de grootste arbeidsrechtelijke wetswijzigingen. Om het […]

08 jan 2014

Neem de werknemer die zelf weg ging niet zomaar weer aan binnen drie maanden!

Neem de werknemer die zelf weg ging niet binnen 3 maanden zo maar weer aan! Het komt voor een goede medewerker gaat weg maar krijgt spijt en wil terug naar zijn oude werkgever. Eerlijkheidshalve moet ik erkennen dat het mij ook wel eens is overkomen. Als werkgver wilt u de werknemer ook wel terug eerst maar weer eens voor bepaalde tijd. Pas daarmee op!! De Hoge raad heeft 20 december 2013 ECLI HR 2013:2127 een arrest gewezen die dat een […]